Dossiers

De NVBF zet zich in in voor de bevordering van de Nederlandse bioscoop- en vertoningscultuur in al haar vormen. Om deze functie te kunnen invullen hebben de leden de volgende taken voor de NVBF vastgesteld. De NVBF:

  • is een kenniscentrum voor de branche en een service-en informatiecentrum voor aangesloten leden
  • draagt bij aan advisering en ondersteuning van zaken die verband houden met het werkgeverschap van de leden
  • biedt ondersteuning aan niet-commerciële en stimulerende activiteiten voor de branche
  • behartigt de belangen van leden via lobby; publiciteit; communicatie en netwerkbijeenkomsten
  • is namens leden partner van contracten en convenanten
  • is overlegpartner namens de branche voor andere organisaties binnen en buiten de (film) sector
  • is overlegpartner voor internationale contacten en representatie

Bovenstaande taken voert de NVBF uit door actief te zijn op diverse dossiers, enkele van die dossiers treft u aan op deze website.

Hier vindt u informatie over de Cao van het Bioscoopbedrijf, over de arbeidsomstandigheden van het Bioscoopbedrijf (de Arbocatalogus voor het Bioscoopbedrijf en de RI&E) en het pensioen.

Het NVBF bestuur heeft i.s.m. het NVBF bureau een uitgave samengesteld met algemene informatie over de sector en de positionering van de bioscoop en het filmtheater. De bioscoop en het filmtheater zijn de plaatsen waar film wordt vertoond.

De NVBF onderkent het belang van filmeducatie. Daarom stelt de NVBF, i.s.m. de FDN, hiervoor geld beschikbaar aan Eye Filmeducatie. Veel Nederlandse bioscopen en filmtheaters hebben ook hun eigen educatieprogramma’s en educatieve events ontwikkeld.

De NVBF hecht grote waarde aan onderzoek dat wordt gedaan naar de Nederlandse film- en cinema. Het onderzoek moet een directe, voor de NVBF-leden, toegevoegde waarde hebben.

De internationale context wordt voor de NVBF en haar leden steeds belangrijker. Iedere activiteit van de NVBF is daarbij erop gericht om de belangen van de leden te dienen. Soms duidelijk zichtbaar, soms meer op de achtergrond.  

Kijkwijzer waarschuwt ouders en opvoeders tot welke leeftijd een film schadelijk kan zijn voor kinderen. Kijkwijzer doet dat met een leeftijdsaanduiding, daarnaast zijn er pictogrammen die de reden van het advies aanduiden.

Earcatch is de app die er voor zorgt dat blinde en slechtziende mensen een bioscoopfilm of tv-programma optimaal kunnen volgen met behulp van audiodescriptie. De NVBF draagt Earcatch een warm hart toe en onderschrijft het belang van toegankelijkheid van de bioscoop en filmtheater voor mensen met een beperking.