Filmeducatie

NVBF en het belang van filmeducatie

De NVBF onderkent het belang van filmeducatie. Jaarlijks stelt de NVBF daarom, in samenwerking met de Nederlandse Filmdistributeurs, hiervoor geld beschikbaar aan Eye Filmeducatie. Leden van de NVBF vinden meer informatie over filmeducatie op de Kennisbank.

Advisering over filmeducatie en deskundigheidsbevordering

Eye adviseert de filmbranche en andere culturele instellingen over de mogelijkheden van filmeducatie. Voor wie meer wil weten over:

  • de mogelijkheden van filmeducatie, toegespitst op een specifieke situatie en doelgroep;
  • mogelijke samenwerkingspartners voor een filmeducatief project;
  • een koppeling van filmeducatie met leer- en kerndoelen voor verschillende onderwijstypen;
  • welke actuele films geschikt zijn voor jongere doelgroepen;
  • feedback op een projectplan voor filmeducatie;

kan daarvoor vrijblijvend advies opvragen bij de afdeling educatie van Eye.

Eye werkt aan deskundigheidsbevordering door middel van publicaties, trainingen, seminars en debatten en door aanbieders en het onderwijs met elkaar in contact te brengen.
Eye coördineert in dit kader het Netwerk Filmeducatie
 
Educatieprogramma's door bioscopen en filmtheaters

Filmeducatie is meer dan wat hierboven is omschreven. Veel Nederlandse bioscopen en filmtheaters hebben eigen educatieprogramma’s en educatieve events ontwikkeld, afgestemd op uiteenlopende publieksgroepen.

Willekeurig enkele voorbeelden:
educatie Filmhuis Den Haag, educatie Lux Nijmegenschool@Pathé, educatie Het Ketelhuis Amsterdam, educatie en filmcursussen Louis Hartlooper Complex Utrecht

Daarnaast vormt educatie een vast onderdeel van het programma van alle filmfestivals in Nederland.