Internationaal

De internationale context wordt voor de NVBF en haar leden steeds belangrijker.

Deels heeft dit te maken met nieuwe (EU)wet- en regelgeving, wetgeving die vertaald moet worden naar de Nederlandse situatie van alledag (denk bijvoorbeeld aan wijzigingen op het terrein van arbeidsrecht en de sociale zekerheid). Anderzijds vanwege nieuwe, en steeds veranderende technologische ontwikkelingen waar ook de Nederlandse cinema mee te maken heeft.

Iedere activiteit daarbij is erop gericht om de belangen van de NVBF-leden te dienen. Soms duidelijk zichtbaar, soms meer op de achtergrond.  

De NVBF is actief lid van The International Union of Cinemas (UNIC). Daarnaast is de NVBF actief in het positioneren van de Nederlandse cinema in het buitenland door aanwezig te zijn op events die ertoe doen (bijeenkomsten van UNIC; NATO; CineEurope in Barcelona; Europe Cinemas etc.).