Over de NVBF

De NVBF als brancheorganisatie

De NVBF is dé brancheorganisatie voor alle bioscoop- en filmtheaterexploitanten in Nederland en heeft als doel collectieve belangenbehartiging, promotie, professionalisering en communicatie in de breedste zin van het woord. Alle bioscopen en filmtheaters in Nederland zijn aangesloten.

Belangenbehartiging vindt o.a. plaats door het maken van collectieve afspraken en het afsluiten van contracten met de werknemersorganisaties, leveranciers en andere voor de exploitatie en bedrijfsvoering van bioscopen en filmtheaters belangrijke partijen.

Daarnaast is de NVBF de gesprekspartner met overheden, (internationale) organisaties en netwerken op het gebied van de exploitatie van bioscopen en filmtheaters. Iedere activiteit van de NVBF is er op gericht om de belangen van de leden te dienen, soms duidelijk zichtbaar, soms meer op de achtergrond.

Meer informatie over de verschillende onderwerpen vindt u op deze website onder dossiers.

Vastgesteld op 8 april 2016, klik hier voor de statuten.

Vastgesteld op de vergadering van 10 maart 2015, klik hier voor het huishoudelijk reglement.