Sector


Filmdistributeurs Nederland (FDN) is de nieuwe branchevereniging van filmdistributeurs. De vereniging zet zich in voor de belangen van distributeurs die films uitbrengen in bioscopen en filmtheaters én voor distributeurs die actief zijn op de markt van home entertainment. FDN is een fusie van de NVF en NVPI Video. Meer informatie over Filmdistributeurs Nederland via www.filmdistributeurs.nl.

Filmproducenten Nederland (FPN) is de belangenvereniging van de Nederlandse filmproducenten. Het doel van de vereniging is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden en het stimuleren en ontwikkelen van filmproductie in Nederland. De vereniging vertegenwoordigt haar leden zowel nationaal als internationaal en werkt aan het versterken en verbreden van de positie van de Nederlandse film. Filmproducenten Nederland zet zich daarnaast in voor de verdere professionalisering van het producentencorps. Meer informatie over Filmproducenten Nederland via www.filmproducenten.nl.


Stichting BREIN is opgericht in april 1998 en formaliseert de sinds de jaren ‘70 bestaande samenwerking tussen auteurs- en naburig rechthebbenden op het gebied van bescherming tegen ernstige en georganiseerde inbreuk en misbruik van hun werk. Stichting BREIN bestrijdt Intellectueel Eigendomsfraude namens auteurs, uitvoerende kunstenaars, uitgevers, producenten en distributeurs van muziek, film, video, boeken, games en interactieve software. BREIN speurt naar on- en offline inbreuk en misbruik, neemt civiele actie en levert informatie en expertise voor strafrechtelijke actie door de autoriteiten. BREIN verzorgt tevens voorlichting over handhaving aan pers, politiek en publiek. Meer informatie over BREIN via www.anti-piracy.nl.