Lidmaatschap

Algemeen: de NVBF is een professioneel service-instituut en belangenbehartiger voor al haar leden (bioscopen, arthouses en filmtheaters). De NVBF is van mening dat een aantal minimum eisen voor haar leden gepast is, zie hiervoor het huishoudelijk reglement van de vereniging.

Criteria: in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging zijn o.a. de lidmaatschapscriteria van de vereniging na te lezen.

Contributie: deze wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering van de NVBF bij de vaststelling van het jaarplan en begroting.

Buma/Sena: naast de contributie zijn de leden nog bijdragen verschuldigd aan Buma en Sena vanwege muziekrechten voor gebruik van muziek in de vertoonde films.

Buma: muziekrechten (achtergrondmuziek en muziek in de films): het officiële tarief is 3,5% van de omzet. De NVBF heeft hiervoor een collectief contract afgesloten waarbij een aanzienlijke korting van toepassing is.

Sena: muziekrechten (naburige rechten voor uitvoerenden) voor achtergrondmuziek en muziek in de films. Formeel tarief is € 0,96 per stoel per jaar. Ook hier bestaat een collectief NVBF-contract dat een forse korting biedt op dat tarief. Sena hoeft niet betaald te worden als de vertoner (filmhuis e.d.) gebruik maakt van een zaal, bijv. bioscoop of schouwburg, waar Sena reeds is betaald. In dat geval dient een verklaring daarover naar de NVBF gestuurd te worden.

Klik hier voor de separate pagina over de regelingen met Buma en Sena op deze website (uitsluitend toegankelijk voor leden van de NVBF).

Lid worden van de NVBF

In de statuten en het huishoudelijk reglement zijn de criteria voor het NVBF lidmaatschap opgenomen. Voor vragen over het NVBF lidmaatschap kunt u contact opnemen via 020 - 42 66 100.

Het aanmeldingsformulier kunt u hier downloaden.