Samenwerking branche


Stichting Bio Kinderrevalidatie is in 1927 door de toenmalige Bioscoopbond opgericht en ontleent daaraan zijn naam. Decennia lang zijn de collectefilmpjes in vrijwel alle Nederlandse bioscopen te zien geweest, in de jaren 90 van de vorige eeuw is er echter een einde aan deze collectes in de bioscopen gekomen. Vanaf 2012 is de samenwerking tussen Stichting Bio en de bioscoop- en filmwereld weer aangehaald, o.a. via een financiële bijdrage van de bioscopen en filmtheaters aan Stichting Bio. Ook worden nieuwe collectefilms vertoond, met medewerking van bioscopen/filmtheaters en wordt er weer gecollecteerd met een oproep aan het publiek een donatie te doen door middel van een sms: sms Bio naar 4333 en doneer één euro!
Meer informatie over het Bio Vakantieoord en Stichting Bio via www.stichtingbio.nl.


Tussen begin 2011 en september 2012 zijn alle bioscopen en filmtheaters in Nederland voorzien van digitale projectie apparatuur. Het uniek publiek-privaat digitaliseringsprogramma Cinema Digitaal, geïnitieerd door de NVBF, de FDN en EYE heeft voorkomen dat ten gevolge van de transitie naar de digitale technologie een gedwongen sluiting van kleine filmtheaters en bioscopen in Nederland zou plaatsvinden.
Voor de lopende (contract)activiteiten zijn de Cinema Digitaal-werkzaamheden overgenomen door het NVBF-bureau. Meer informatie over Cinema Digitaal via www.cinemadigitaal.nl.


De stichting is onder andere in het leven geroepen als tegenprestatie voor het handhaven van het lage BTW-tarief op toegangskaartjes ten bate van bioscoopvoorstellingen. De stichting voert een bonusregeling uit waarmee het filmproducenten mogelijk wordt gemaakt om ‘bonus’-gelden te besteden aan een nieuwe Nederlandse filmproduktie. De bonusregeling wordt gefinancierd door de bijdrage die wordt geheven bij de leden van FDN (voor 40% van het totaalbedrag) en de NVBF (voor 60% van het totaalbedrag). In 2008 was de totale bijdrage van de branche aan de filmsector nog 907.000 euro; in 2016 is deze gelijk aan (afgerond) 3,4 miljoen euro.
De uitvoering van de bonusregeling, en ondersteuning van het stichtingsbestuur, wordt vanaf 2009/2010 gedaan door het NVBF-bureau. De lasten daarvan worden doorberekend aan de stichting. Meer informatie over het SATF via www.abrahamtuschinskifonds.nl.


Stichting Filmonderzoek is een onafhankelijk onderzoeksbureau dat marktonderzoek doet naar de Nederlandse filmsector. Ze doet dat op uiteenlopende terreinen, zowel op het gebied van distributie en vertoning als productie. De stichting streeft ernaar om concrete informatie te leveren waarop weloverwogen beslissingen gebaseerd kunnen worden en geeft daarbij desgevraagd advies. Filmonderzoek hoopt door het uitvoeren van onderzoek bovendien een algemeen inzicht in de filmsector te geven. Filmonderzoek maakt gebruik van kennis en expertise uit de filmsector zelf, en heeft een lopend samenwerkingsverband met de FDN en de NVBF.
Meer informatie over Filmonderzoek via www.filmonderzoek.nl.


Met de Jan Nijland Zilveren Roos blaast de Stichting Jan Nijland Zilveren Roos Award een oude prijs nieuw leven in. Van 1960 tot 1990 werd de Zilveren Roos toegekend aan onder anderen Charlie Chaplin, Ingmar Bergman, Bert Haanstra, Robbert Wijsmuller en Jan Nijland. Vanaf 2013 wordt de prijs weer jaarlijks uitgereikt aan een natuurlijke of rechtspersoon die van grote betekenis is voor de Nederlandse bioscoopwereld en erin slaagt om de bioscoop, via film (of andere cultuuruitingen), onder ieders aandacht te brengen. Ook de aanmoedigingsprijs het Zilveren Roosje wordt jaarlijks uitgereikt.

Meer informatie over de Jan Nijland Zilveren Roos Award via www.jannijlandzilverenroos.nl.

Winnaars van de Jan Nijland Zilveren Roos
2016: Gerben Kuipers
2015: Tim Kuik
2014: Ron Sterk
2013: Joachim Wolff
2012: Ad Weststrate

Winnaars van het Jan Nijland Zilveren Roosje
2016: Jan de Vries en Frank Groot
2015: Niels Büller en Thomas Hosman
2014: Kadir Selçuk en Alex Rutten
2013: Joep Caubo
2012: Frits Nieuwenhuizen